dzVents – skrypt informujący o większym zużyciu prądu, gdy nie ma nas w domu

Aloha!

Od pewnego czasu miałem w głowie (w sumie jeden z podstawowych jakie powinienem napisać!) skrypt w dzVents:
sprawdzam zużycie prądu w domu i gdy jest zbyt duże o zadanych godzinach, w danych dniach – wyślij mi e-mail. W dniach tygodnia i w godzinach o których przeważnie jesteśmy w pracy.

Dlaczego? A może zapomniałem o włączonym żelazku? A może włączyło się coś, co nie powinno?

Z tego to oto powodu system powinien:
– od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 15:00 sprawdzić zużycie prądu
– jeżeli jest wyższe niż 400 Watt ma mi wysłać e-mail z powiadomieniem

— Author: Adam Sobczak
— Date created: 2018-10-18
— Script takes current energy reading, and when it’s bigger than suggested on weekdays between 8:15 – 15:00 – notifies user.
return {
    on = {
        [’timer’] = {’every 15 minutes between 8:15 and 15:00 on mon,tue,wed,thu,fri’}
    },
    execute = function(domoticz)
    local Energy = domoticz.devices(’OWL’).usage
    local EnergyLimit = 400

    function round(num, numDecimalPlaces)
          local mult = 10^(numDecimalPlaces or 0)
          return math.floor(num * mult + 0.5) / mult
        end
   
    if (Energy > EnergyLimit) then
            domoticz.notify(’Energia’, 'Uwaga, zużycie energii większe niż zwykle: ’ ..round(Energy,1) .. ’!’, domoticz.PRIORITY_NORMAL)
        end
    end
}

Tyle. Proste i działa. Powodzenia przy próbach zrobienia tego w Blockly 😉

Coś dla fanów piłki nożnej – skrypt dzVents

Dzisiaj coś dla fanów piłki nożnej. Ja osobiście nim nie jestem, ale nie w tym rzecz. Poniższy skrypt (w dwóch wersjach, dla wersji dzVents z ostatniej wersji stabilnej Domoticz – czyli 2.2 – oraz dla najnowszej w wersji Beta) jest wspaniałym przykładem tego, co można zrobić z danymi pobieranymi ze stron www. Pobrać, przemielić, wyświetlić.

Nie jestem autorem kodu, autorem jest elmortero, kod można znaleźć na forum Domoticz.

Dla przypomnienia, kod wstawiamy tutaj:local scorefile = '/tmp/score.json’
local fetchIntervalMins = 3     — interval to check the info (don’t set to lower than 3)
return {
active = true,
on = {
timer = { 'every minute’ },
},
execute = function(domoticz, device)
local callUrl = false
if (os.date(’*t’).min % fetchIntervalMins) == 0 then
callUrl = true
elseif ((os.date(’*t’).min -1) % fetchIntervalMins) ~= 0 then
return
end
local board = domoticz.devices(’Scoreboard’)
local prevboard = tostring(board.text)
local linker = tostring(’http://worldcup.sfg.io/matches/today’)
if callUrl then
os.execute(’curl -s „’..linker..'” > ’..scorefile..’&’)
print(’json written to file’)
return — Nothing more to do for now, we’ll be back in a minute to read the data!
end
local function readLuaFromJsonFile(fileName)
local file = io.open(fileName, 'r’)
if file then
package.path = ’./scripts/lua/?.lua;’..package.path
local jsonParser = require(’JSON’)
local _json = file:read(’*a’)
local json = jsonParser:decode(_json)
io.close(file)
return json
end
return nil
end
local scoreData = readLuaFromJsonFile(scorefile)

if not scoreData then
print(’** Scoreboard// Could not read scoreData from file: ’.. scorefile)
return
end

tl = #scoreData
if tl > 0  then
tc = 1
repeat
local status = tostring(scoreData[tc].status)
local date = tostring(scoreData[tc].datetime)
local home = tostring(scoreData[tc].home_team.country)
local away = tostring(scoreData[tc].away_team.country)
local hgoal = tostring(scoreData[tc].home_team.goals)
local agoal = tostring(scoreData[tc].away_team.goals)

local pattern = „(%d+)%-(%d+)%-(%d+)T(%d+):(%d+):(%d+)”
local year, month, day, hour, minute, seconds = date:match(pattern)
hour = hour + 2

show = (home..’ ’..hgoal..’ – ’..agoal..’ ’..away)

if status == 'in progress’ then tc = tl + 1 end
if status == 'completed’ then
local score = (hgoal..’ – ’..agoal)
local winner = tostring(scoreData[tc].winner)
if winner == 'Draw’ then 
   show = (’Draw ’..home..’ ’..hgoal..’ – ’..agoal..’ ’..away)
   else 
   show = (’Match won by ’..winner..’ with ’..score)
end
tc = tc + 1
end
if status == 'future’ then 
    show = (show..’ KO ’..hour..’:’..minute)
    tc = tl + 1 
end
until tc > tl
if show ~= prevboard then
    print (’result ’..show)
board.updateText(show)
end

    end
end

}

Poniżej wersja dla dzVents w wersji przynajmniej 2.4.

return {
on = {
timer = { 'every 2 minutes’ },
httpResponses = { 'scoreboard2′ } — matches callback string below
},

execute = function(domoticz, triggerItem)
    local board = domoticz.devices(’Scoreboard2′)    –a virtual text sensor
    local prevboard = tostring(board.text)          –get current value of text sensor

if (triggerItem.isTimer) then
domoticz.openURL({
url = 'http://worldcup.sfg.io/matches/today’,
method = 'GET’,
callback = 'scoreboard2′
})

elseif (triggerItem.isHTTPResponse) then

local response = triggerItem
if (response.ok and response.isJSON) then
tl = #response.json
tc = 1
repeat
local status = tostring(response.json[tc].status)
local home = tostring(response.json[tc].home_team.country)
local away = tostring(response.json[tc].away_team.country)
local hgoal = tostring(response.json[tc].home_team.goals)
local agoal = tostring(response.json[tc].away_team.goals)
if away == 'Spain’ or away == 'Belgium’ or home == 'Spain’ or home == 'Belgium’ then
sender = true
end
show = (home..’ ’..hgoal..’ – ’..agoal..’ ’..away)

if status == 'in progress’ then tc = tl + 1 end
if status == 'completed’ then
local score = (hgoal..’ – ’..agoal)
local winner = tostring(response.json[tc].winner)
show = (’Match won by ’..winner..’ with ’..score)
tc = tc + 1
end
if status == 'future’ then tc = tl + 1 end
until tc > tl
if show ~= prevboard then
    print (’result ’..show)
board.updateText(show)
if sender then
–put your notification method here (mine is telegram)
end
end
else
print(’**scoreboard2 failed to fetch info’)
end
end
end

}

Dodajemy Virtual switch typu text:

I w sumie gotowe 🙂

Trzymamy kciuki aby wygrali!

Obsługa zdarzeń w Domoticz używając dzVents

Osobiście nie lubię terminu 'inteligentny dom’. Inteligentny może być człowiek, dom może być umiejętnie sterowany na podstawie pewnych zdarzeń. Chociaż oglądając ostatnie poczynania Google Duplex zaczynam powoli zastanawiać się nad zmianą mojej opinii 😉

W poprzednim wpisie opisałem proste zdarzenia na czujnikach, switch’ach, itp. W Domoticz jest (jak napisałem) możliwość wykorzystania kilku schematów zdarzeń:

– bezpośrednio na samych czujnikach
– schematy blokowe w Blockly
– skrypty Lua lub Python
– dzVents

Dzisiaj skupię się na dzVents – wewnętrznym języku skryptów Domoticz. W sumie bazuje na Lua, czyli załatwiamy po części punkt trzeci 😉 Takie małe skróty.

Warto zainwestować czas w naukę, ponieważ schematy Blockly, mimo że ładne, swoje ograniczenia mają. Nadmieniam – nie jestem w tym temacie (jeszcze) ekspertem – to moje początkowe próby.

Opieram się na wersji 2.2.0, dostępnej w ostatniej stabilnej wersji Domoticz!

Dokumentacja tej wersji dostępna jest pod linkiem:
https://github.com/domoticz/domoticz/blob/9f75e45f994f87c8d8ce9cb39eaab85886df0be4/scripts/dzVents/documentation/README.md

No bo proszę, jakże naturalne jest wpisanie:

Co 10 minut w dni powszednie uruchom akcje:
– Jeżeli to nie wieczór i nie noc, przepisz wartość zmiennej do innej zmiennej, upewnij się, że światła w salonie wyłączone, a do tego, jeżeli czujka ruchu nie odpowiada – wyłącz światło w łazience

return {
active = true,
on = {
timer = {’Every 10 minutes on mon,tue,wed,thu,fri’}
},
execute = function(domoticz)
if (domoticz.time.isDayTime and domoticz.variables(’Zmienna1′).value == 10) then
domoticz.variables(’Zmienna2′).set(15)

domoticz.setScene(’Światła Salon’, 'Off’)

if (domoticz.devices(’CzujkaRuchu’).lastUpdate.minutesAgo > 5) then
                domoticz.devices(’Bathroom lights’).switchOff()
            end
end
end
}

To tylko jednak przykład. Sam używam kilku innych skryptów, które okazały się bardzo przydatne.

Zacznijmy od tego jak je pisać i gdzie możemy je znaleźć.

Setup -> More Options -> Events. Tam znajdziemy edytor z kilkoma możliwymi typami:
– Blockly
– Lua
– dzVents
– Python

Nas interesuje aktualnie dzVents i taki typ musimy wybrać przy tworzeniu nowego pliku. Nie zapomnijcie również wpisać nazwy oraz zmienić Event active na włączony. Dla wyjaśnienia – skrypty można tworzyć i z poziomu Raspberry Pi, z basha zapisując je w odpowiednim folderze, ale tutaj mamy pewność, że Domoticz sam je sobie w dobrym miejscu osadzi. I będzie mniej problemu przy przenoszeniu systemu.

Mała sugestia – sprawdzajcie log Domoticz, szczególnie na początku tworzenia – często są tam przydatne informacje – czy skrypt się załadował, czy wystartował, jak działa, w jakiej zmiennej się pomyliliśmy, jaka funkcja ma złą nazwę (patrzcie dokładnie ma małe/duże litery – ma to ogromne znaczenie!).

1. Na początek – nie podobało mi się jak barometr Xiaomi jest prezentowany w Domoticz. Pokazuje złe wartości. Oczywistym jest, że ciśnienie 969 Bar nie jest poprawne… Głupota, szczegół? Owszem, ale uważam, że ten szczegół trzeba poprawić.

No to raz, dwa, trzy:

return {
    active = true,
    on = {
        [’timer’] = {’every 30 minutes’}
    },
    execute = function(domoticz)

    local Baro = domoticz.devices(’Xiaomi Baro Kuchnia’).pressure
    
    domoticz.devices(’Baro Kuchnia’).updateBarometer(Baro, domoticz.BARO_NOINFO)
        
    end
}

Zwróćcie uwagę na konstrukcję:
– początek funkcji
– warunek wyzwolenia – tutaj czasowy
– zawartość funkcji

Co zrobiliśmy? Co 30 minut uruchom przepisanie wartości z czujnika do zmiennej, a później zmienną przepisz do osobno założonego czujnika ciśnienia.

I już, działa.

Zauważcie, że czujnik ciśnienia można zaktualizować o parametry, tutaj BARO_NOINFO (czyli nie zmieniamy), ale może on przyjmować również wartości:
BARO_CLOUDYBARO_CLOUDY_RAINBARO_STABLEBARO_SUNNYBARO_THUNDERSTORMBARO_NOINFOBARO_UNSTABLE

Nie jestem fizycznie w stanie opisać tutaj wszystkich parametrów wszystkich czujników – zapraszam do czytania dokumentacji i własnych prób.

2. Kolejny temat – biegam. Dużo biegam. Wstaję rano, banan, woda i w drogę. Ale lubię wiedzieć jak mam się ubrać. Albo inny przykład – w zimie warto wiedzieć czy jest przymrozek.

Oczywiście – można sprawdzić prognozę pogody albo wyjrzeć za okno, ale często gdy wstanę sprawdzam pocztę i akurat takie podstawowe informacje mi pomagają.

return {
    on = {
        [’timer’] = {’at sunrise’}
    },
    execute = function(domoticz)
    local Tmp = domoticz.devices(’Temp na zewnątrz’).temperature
   
    function round(num, numDecimalPlaces)
          local mult = 10^(numDecimalPlaces or 0)
          return math.floor(num * mult + 0.5) / mult
        end
   
        domoticz.notify(’Temperatura’, 'O wschodzie słońca było ’ ..round(Tmp,1), domoticz.PRIORITY_NORMAL)
    end
}

Tytułem wytłumaczenia – funkcja round() pojawiła się w nowszej wersji dzVents, ja musiałem poszukać innego rozwiązania (Łukasz Rybak – dziękuję).

W sumie przyszło mi do głowy w trakcie pisania, że dobrze byłoby rozwiązanie uczynić bogatszym o dane większej ilości czujników z domu – temperatura w kilku pokojach, status świateł, itp. Zapisuję na liście 'Do zrobienia’ 🙂

3. Jest sobie u mnie w domu ekran do projektora. Wisi (Tak przy okazji to zestaw ekran + projektor to jeden z lepszych zakupów w życiu). Stworzyłem sceny, np. 'Oglądamy film’, które wyłączają światła w salonie, włączają subwoofer, projektor i obniżają ekran. Problem z nim jednak był taki, że nie rozwijam go do końca, tylko musi się zatrzymać w konkretnej pozycji. Jak, po wydaniu komendy 'W dół’, zatrzymać go? dzVents ma funkcję stop().afterSec().

return {
    active = true,
    on = {
        devices = {
            'Ekran’
        }
    },
    execute = function(domoticz,switch)
        
        if (switch.state == 'On’) then
            switch.stop().afterSec(51)
        end
    end
}

Czyli start ręcznie w Domoticz, czekamy 51 sekund, stop. Bajka.

4. Kolejny temat – powiadomienia przy pewnych warunkach. Tutaj – zbyt wysoka temperatura sugeruje, że coś złego może się dziać w domu. Oczywiście można na każdym z osobna to 'wyklikać’, ale nie jest to zbyt optymalne.

return {
    active = true,
    on = {
        devices = {
            'Temperatura Salon’,            
            'Temperatura Kuchnia’,            
            'Temperatura Sypialnia’,        
            }
    },
    execute = function(domoticz,device)
        
        if (device.name == 'Temperatura Salon’ and device.temperature >= 45) then
            domoticz.email(’Możliwy pożar!’, 'Zbyt wysoka temperatura!’, 'adres@gmail.com’)
        end 
        if (device.name == 'Temperatura Kuchnia’ and device.temperature >= 45) then
            domoticz.email(’Możliwy pożar!’, 'Zbyt wysoka temperatura!’, 'adres@gmail.com’)
        end
        if (device.name == 'Temperatura Sypialnia’ and device.temperature >= 45) then
            domoticz.email(’Możliwy pożar!’, 'Zbyt wysoka temperatura!’, 'adres@gmail.com’)
        end        
    end
}

Dodajcie swoje warunki (np. tylko w nocy, bo wtedy na pewno nie świeci słońce na termometr) i do dzieła!

5. Jak do tej pory najciekawsza funkcja, którą zrobiłem to 'Tryb wakacyjny’. 

Nie ma się co śmiać, dopiero zaczynam 😉

Mam oto przełącznik w Domoticz, który zowie się 'Wakacje’. I pod niego powoli podpinam różne akcje. Na przykład: gdy wyjedziemy, Domoticz ma włączyć światła o losowej minucie po 22:00 (ale w zakresie 30 minut) i wyłączyć również losowo po 23:30. Taki symulator tego, że ktoś jest w domu.

local RANDOM_DELAY_MINS = 30
return {
active = true,
on = {
[’timer’] = {
’at 22:00′,
’at 23:30′
}
},
execute = function(domoticz,_,triggerInfo)

        if (domoticz.devices(’Wakacje’).state == 'On’) then

if (domoticz.devices(’Kinkiety’).state == 'Off’) and (triggerInfo.trigger == 'at 22:00′)
then 
domoticz.devices(’Kinkiety’).switchOn().withinMin(RANDOM_DELAY_MINS)
domoticz.email(’Światła włączone!’, 'Światła włączone!’, 'adres@gmail.com’)
else 
    domoticz.devices(’Kinkiety’).switchOff().withinMin(RANDOM_DELAY_MINS)
domoticz.email(’Światła wyłączone!’, 'Światła wyłączone!’, 'adres@gmail.com’)
end

end

end
}

Mam tam jeszcze kilka innych 'ifów’, ale ważny jest początek i sens funkcjonalności. Rozbudować go można dowolnie – włącz raz na górze, raz na dole, w zależności od dnia tygodnia włącz różne, itp., itd. Ogranicza Was wyobraźnia. No i czas 😀

6. Funkcja z dnia wczorajszego 😉 Powiadomienie, jeżeli drzwi są otwarte zbyt długo, a jeżeli są, to przez jaki czas. Dla drzwi na taras dałem limit 30 minut, bo są częściej i dłużej otwierane. Dla drzwi na inny taras – krótszy okres, bo praktycznie ich nie używamy. Zwróćcie uwagę na drugi warunek – jeżeli czas jest mniejszy niż 3 * limit – czyli w tym przypadku na przykład dla 'Drzwi – czujnik’ jest to 90 minut – przestań wysyłać powiadomienia, bo widocznie tak ma być. Oczywiście po zamknięciu zmienne zostaną wyzerowane.

local devicesToCheck = {
{ [’name’] = 'Drzwi – czujnik’, [’threshold’] = 30 },
{ [’name’] = 'Drzwi mały taras’, [’threshold’] = 10 },
}

return {
active = true,
    on = {
        timer = {’every 10 minutes’},
    },
    logging = {
        level = domoticz.LOG_DEBUG,
        marker = „Door”
    },    

execute = function(domoticz)
    local times = 3
for i, deviceToCheck in pairs(devicesToCheck) do
local name = deviceToCheck[’name’]
local threshold = deviceToCheck[’threshold’]
local state = domoticz.devices(name).state
local minutes = domoticz.devices(name).lastUpdate.minutesAgo

if ( state == 'Open’) then 
    if (minutes > threshold) and (minutes < 3 * threshold) then
        domoticz.notify(’Device ’ .. name .. ’ otwarte ’ .. minutes .. ’ minut.’, domoticz.PRIORITY_HIGH)
                end
end
end
end
}

Jak na razie to koniec – mam jeszcze kilka zdarzeń podpiętych, ale nie są aż tak warte opisania. Do tego kilkanaście kolejnych w głowie, które muszę sobie stworzyć.

Dzięki temu system nabiera sensowności. Bo cóż z tego, że sprawdzam temperaturę, jeżeli nic za tym nie idzie? Dopiero obudowanie Domoticz reagowaniem na czynniki zewnętrzne tworzy nam rozwiązanie godne miana 'Smart home’.

Przyjemnego kodowania życzę!

Pilot do ekranu działający na 433MHz

Człowiek to się uczy cały życie…

Od dłuższego czasu mam ekran projekcyjny, ale zawsze myślałem, że pilot jest na IR (Infrared). Ostatnio mi spadł, co było okazją do bliższego przyjrzenia się mu. Jakże się zdziwiłem, gdy się okazało, że jest na 433MHz… Czyli idealnie pasuje do RFlink!

Włączyłem rozpoznawanie urządzeń w Domoticz i od razu znalazł go pod typem Dooya. Ma to jakiś sens, bo ta firma produkuje napędy do rolet.

Wystarczyło dopisać skrypt w DzVents, który automatycznie go rozwija po włączeniu przycisku i zatrzymuje po zadanym czasie i kolejny klocek w domowym automacie zaczął działać…

return {
    active = true,
    on = {
        devices = {
            'Ekran’
        }
    },
    execute = function(domoticz,switch)
        
        if (switch.state == 'On’) then
            switch.stop().afterSec(60)
        end
    end
}