Home Assistant – automatyzacje

Powitać!
W Smart Home (będę się upierał aby był to odpowiednik Sterowany dom a nie Inteligentny 😉 ) jedną z najważniejszych cech jest wyzwalanie pewnych zachowań na podstawie innych. Na przykład: 'Powiadom jeżeli pobór prądu jest większy niż założony, jeżeli nie ma mnie w domu’, 'Obniż temperaturę na głowicy jeżeli okno jest otwarte dłużej niż 3 minuty’, 'Zapal światła przed domem, jeżeli robi się ciemno’.
Do tego w Home Assistant, w podstawowym zakresie, służą Automations (za nim jest Node-RED, ale to na przyszłość). Mają kilka parametrów, jak na przykład warunki wyzwolenia, warunki ograniczające i finalnie to, co chcemy uruchomić.

Przyciskamy 'Duży, pomarańczowy plus’ i wybieramy:
W sekcji Triggers – czyli 'wyzwalaczy’ zdarzenia
– nazwę
– ewentualny opis
– trigger type: Sun, Sunset, Offset

Conditions, czyli w tym przypadku włącz światło tylko jeżeli jest wyłączone:

No i w końcu Actions – co ma się dziać:
– u mnie włącz Sonoff
– wyślij powiadomienie

Ostatecznie lądują zapisane w pliku automations.yaml, gdzie możne je dalej ręcznie edytować.

Jak na przykład:

– id: '1588278306126′
  alias: Światła – Wyłącz przed domem o 22
  description: ”
  trigger:
  – at: ’22:00′
    platform: time
  condition:
  – condition: state
    entity_id: switch.sonoff_power
    state: 'on’
  action:
  – data: {}
    entity_id: switch.sonoff_power
    service: switch.turn_off
  – data:
      message: HA – wyłączyłem światła przed domem
    service: notify.cezar
  – data:
      data:
        method: all
        type: announce
      message: <amazon:effect name=’whispered’>Lights outside are off</amazon:effect>
      title: Lights outisde
    service: notify.alexa_media_adam_s_echo_dot


– id: '1588675313820′
  alias: Motyw – Ustawienie motywu na starcie HA
  description: ”
  trigger:
  – event: start
    platform: homeassistant
  condition:
  – after: sunrise
    after_offset: +00:30:00
    condition: sun
  action:
  – data:
      name: default
    service: frontend.set_theme